Drs. A. Huijsman, huisarts

Huisarts ben ik sedert 1992 in hart en nieren. ik vind mijn vak boeiend in al zijn facetten.

Tijdens mijn artsenopleiding, had ik er nooit bij stil gestaan om huisarts te worden. Ik was met name geboeid door de kindergeneeskunde, waarin ik dan ook een hele uitgebreide ervaring in heb opgebouwd en een tijd in werkzaam ben geweest. Zowel in het Sophia kinderziekenhuis als gedurende een jaar ter vervanging van een kinderarts in het voormalige Eudokia en Bergweg (Ijsselland Ziekenhuis) en het kindertehuis bergsche Bos. Ik voel me sedert mijn opleiding voor huisartsgeneeskunde van 1990-1992 als een van de meest bevlogen huisartsen. Ik wil dat ook graag uitdragen als opleider van toekomstige nieuwe huisartsen. In onze praktijk is dan ook vaak gedurende een jaar een huisarts in opleiding aanwezig (meestal laatste fase opleiding). Dit geeft gelegenheid voor continue uitwisseling van kennis en ervaring, waardoor je ook als opleidende huisarts minder kans hebt te vergrijzen en te verstoffen in je kennis en vaardigheden. Ook het huisartseninstituut, waar ik als opleider 1 maal per maand verwacht wordt, bewaakt dit.

Na mijn huisartsenopleiding in 1992, ben ik nog werkzaam geweest als vervangend revalidatie arts en verpleeghuisarts. Tevens heb ik gedurende 3 jaar in een gecombineerde huisarts/havenarts praktijk gewerkt. Daarnaast heb ik 3 jaar onderzoek gedaan op het gebied van autisme.

op 1 oktober 2000 ben ik gestart met onze huisartsenpraktijk in Bergschenhoek.

Sedert 2007-2008 op 2 locaties gevestigd, genaamd "Mediscoop Huisartsenpraktijk".

In de loop van de jaren heb ik diverse extra verdiepende opleidingen en specialisaties gedaan. Noemenswaardig zijn de oogheelkunde en Astma en COPD. Voor veel zaken op deze terreinen , kan u dan ook bij ons terecht. Op het gebied van Astma/ COPD, geef ik ook cursussen aan andere huisartsen en praktijkondersteuners, begeleid ik zorggroepen met het verbeteren van de Astma en COPD- zorg en beoordeel ik longfuncties uit de regio. Daarnaast heb ik ervaring met kleine chirurgische ingrepen.

Met name de band, het contact met onze patienten, vind ik heel waardevol,  zowel de lach als de traan. Waar we niet altijd in staat zijn om ziektes te genezen, hoop ik een rol te kunnen spelen om onze patienten te kunnen ondersteunen, daar waar noodzaak of behoefte is.